Ayatollah Seyyed Hashem Bathaei Golpaygani

Ayatollah Seyyed Hashem Bathaei Golpaygani

איתאללה סיד האשם בטחאא'י גלפאיגאני, האיש שהיה יכול לשים את האוזניים בתוך העמאמה ובחר לשים אותם מתחת. חבר מועצת המומחים של הרפובליקה האסלאמית מטעם מחוז טהראון, הקרבן העדכני ביותר של הקורונה. בן 78 במותו.

איתאללה סיד האשם בטחאא'י גלפאיגאני, האיש שהיה יכול לשים את האוזניים בתוך העמאמה ובחר לשים אותם מתחת. חבר מועצת המומחים של הרפובליקה האסלאמית מטעם מחוז טהראון, הקרבן העדכני ביותר של הקורונה מבין בכירי המשטר. בן 78 במותו.

תגובתך